Dzień: 16 czerwca 2021

  • Polisy ubezpieczeniowe

    Spadek stóp procentowych znacząco wpłynął na najbardziej tradycyjne produkty oszczędnościowe: konta oszczędnościowe i lokaty. Wraz z tym spadkiem rentowności i odsetek dla oszczędzających na znaczeniu zyskały inne produkty, które pozornie […]