Dzień: 21 czerwca 2021

  • Sposoby finansowania badań w krajach kapitalistycznych

    Niektórzy ekonomiści zakładają, że społeczeństwo kapitalistyczne, które obrało sobie za cel zwiększenie podaży, będzie również traktowało rozwój wynalazczości jako dodatek do zasobu dóbr. Rozwój rynku powinien spowodować postęp w badaniach […]