Finanse

  • Sposoby finansowania badań w krajach kapitalistycznych

    Niektórzy ekonomiści zakładają, że społeczeństwo kapitalistyczne, które obrało sobie za cel zwiększenie podaży, będzie również traktowało rozwój wynalazczości jako dodatek do zasobu dóbr. Rozwój rynku powinien spowodować postęp w badaniach […]

  • Kryptowaluty – co nas czeka?

    W dobie panującej pandemii i ogólnego strachu na rynkach finansowych możemy zauważyć, że kryptowaluty wracają do łask. Najbardziej rozpoznawalną kryptowalutą nadal pozostaje Bitcoin i to on bije kolejne rekordy swojej […]

  • Jak długo mogę przetrwać bez pracy?

    Sytuacja bezrobocia, której zawsze się obawiamy wiąże się zazwyczaj ze znacznym spadkiem dochodów w naszych codziennych finansach, a więc z koniecznością dostosowania naszego osobistego budżetu wydatków do sytuacji, która choć […]