Gospodarka cyrkularna to nowy model produkcji i konsumpcji, który gwarantuje zrównoważony wzrost w czasie. Dzięki gospodarce cyrkularnej promujemy optymalizację zasobów, zmniejszenie zużycia surowców oraz wykorzystanie odpadów, ich recykling lub nadanie im nowego życia w celu przekształcenia w nowe produkty.

Celem gospodarki cyrkularnej jest zatem jak najlepsze wykorzystanie dostępnych nam zasobów materialnych poprzez wydłużenie cyklu życia produktów. Pomysł wynika z naśladowania natury, gdzie wszystko ma wartość i wszystko jest wykorzystywane, gdzie odpady stają się nowym zasobem. W ten sposób zachowana jest równowaga między postępem a zrównoważonym rozwojem.

Jaka jest różnica między gospodarką cyrkularną a liniową?

Dotychczas stosowaliśmy liniowe modele produkcji, czyli wydobywamy, produkujemy, konsumujemy i wyrzucamy. Jest to model szybki w produkcji, ale niezbyt zrównoważony dla naszej planety. Tutaj dowiesz się, jak robić ekologiczne zakupy. za każdym razem, kiedy wybierasz się do sklepu. Gospodarka cyrkularna ustanawia bardziej zrównoważony model produkcji i konsumpcji, w którym surowce są dłużej przechowywane w cyklach produkcyjnych i mogą być wykorzystywane w sposób powtarzalny, generując tym samym znacznie mniej odpadów. Jak sama nazwa wskazuje, istotą tego modelu jest zatrzymanie zasobów w gospodarce na jak najdłuższy czas, promowanie tego, aby wytwarzane przez nas odpady mogły być wykorzystane jako surowce dla innych gałęzi przemysłu.

Jakie są zasady gospodarki cyrkularnej?

  • Redesign: myśl i projektuj produkty tak, aby proces ich wytwarzania zużywał mniej surowców, wydłużał ich żywotność i generował mniej odpadów (lub przynajmniej odpadów łatwiejszych do recyklingu).
  • Redukcja: zmiana naszych nawyków konsumpcyjnych w kierunku bardziej zrównoważonego modelu. Jeśli ograniczamy konsumpcję, unikamy powstawania odpadów, zużywania surowców, a tym samym zmniejszamy wpływ na środowisko.
  • Ponowne wykorzystanie: poprzez ponowne wykorzystanie lub zmianę przeznaczenia produktów, przedłużamy ich żywotność.
  • Naprawa: do tej pory, gdy produkt się zepsuł, mieliśmy tendencję do jego wymiany. Jednak jej naprawa jest nie tylko tańsza, ale także pozwala uniknąć zużycia nowych surowców, oszczędza energię i nie generuje odpadów środowiskowych.
  • Recykling: promowanie najlepszych praktyk w zakresie gospodarki odpadami i wykorzystywanie tego, co jest możliwe jako surowca do produkcji nowych produktów.