Niektórzy ekonomiści zakładają, że społeczeństwo kapitalistyczne, które obrało sobie za cel zwiększenie podaży, będzie również traktowało rozwój wynalazczości jako dodatek do zasobu dóbr. Rozwój rynku powinien spowodować postęp w badaniach i sfinansować ich prowadzenie. Co za tym idzie, gospodarka rozwinęłaby i opracowała nowe typy dóbr konsumpcyjnych i modernizację ich produkcji. Jednak wiele badań w różnych gałęziach przemysłu jest skierowanych na opracowanie zmian, które służą głównie reklamie i wybiórczym celom handlowym.

Zalety i korzyści z zarządzania swoimi finansami

W takim przypadku środki przeznaczone na finansowanie badań zostają skierowane na elementy mniej istotne dla unowocześnienia produkcji dóbr konsumpcyjnych. W takim przypadku wiele potrzebnych badań nie jest ukierunkowanych na odkrycia związane z produktami sprzedażnymi. Dotyczy to badań, które nazywamy podstawowymi, ale również częściowo i wynalazków stosowanych. Ze względów obronnych największe środki przekazywane są na cele militarne. Należy jednak przyznać, że inwestycje na badania dla celów wojskowych znacznie przyspieszyły rozwój techniczny w całym przemyśle. Dobrym przykładem może tu być zastosowanie energii jądrowej dla celów pokojowych. Dlatego badania do celów wojskowych są nadal aprobowane i szeroko popierane.