Polisy

  • Czy podwyżka stóp procentowych w najbliższym czasie jest możliwa?

    W wyniku pandemii COVID 19 doszło do obniżki stóp procentowych, które osiągnęły jeden z najniższych poziomów w historii. W dzisiejszych czasach obniżanie stóp procentowych jest jednych z najpopularniejszych metod radzenia […]

  • Polisy ubezpieczeniowe

    Spadek stóp procentowych znacząco wpłynął na najbardziej tradycyjne produkty oszczędnościowe: konta oszczędnościowe i lokaty. Wraz z tym spadkiem rentowności i odsetek dla oszczędzających na znaczeniu zyskały inne produkty, które pozornie […]